*Please send facts and information about human rights violations.* Prašome siųsti faktus ir informaciją apie žmogaus teisių pažeidimus. *Bitte senden Sie Fakten und Informationen über Menschenrechtsverletzungen. *Prosimy o przesyłanie faktów i informacji o naruszeniach praw człowieka.* Пожалуйста, присылайте факты и информацию о нарушениях прав человека.*  يرجى إرسال الحقائق والمعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان.  *Lūdzam sūtīt faktus un informāciju par cilvēktiesību pārkāpumiem.* Palun saatke fakte ja teavet inimõiguste rikkumiste kohta. *Надсилайте факти та інформацію про порушення прав людини. *Моля, изпращайте факти и информация за нарушения на човешките права.* Vennligst send fakta og informasjon om menneskerettighetsbrudd.* Stuur feiten en informatie over mensenrechtenschendingen. *Veuillez envoyer des faits et des informations sur les violations des droits de l'homme.

*Por favor, envie fatos e informações sobre violações de direitos humanos. *Vă rugăm să trimiteți fapte și informații despre încălcările drepturilor omului. *Пошаљите чињенице и информације о кршењу људских права.* Ве молиме испратете факти и информации за кршење на човековите права.

*Zašlete prosím fakta a informace o porušování lidských práv.* Molimo pošaljite činjenice i informacije o kršenjima ljudskih prava.*